Wiki i klasserommet

Frå Aorwiki

(Skilnad mellom versjonar)
Gå til: navigering, søk
 
Line 1: Line 1:
-
  <div style="float: right;">[[Fil:andrea.png | Andreas Lund | link=http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Andreas+Lund]]<br/><p align="center">[http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Andreas+Lund Andreas Lund]</p></div>
+
  <div style="float: right;">[[Fil:andrea.png | Andreas Lund | link=http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Andreas+Lund | caption=Andreas Lund]]<br/><p align="center">[http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Andreas+Lund Andreas Lund]</p></div>
===<pre><div style="float: right;">  HER KJEM BILETE  <p align="center">  HER KJEM TEKTSTEN  </p></div></pre>===
===<pre><div style="float: right;">  HER KJEM BILETE  <p align="center">  HER KJEM TEKTSTEN  </p></div></pre>===
==Innledning==
==Innledning==

Noverande versjon frå 11. mars 2010 kl. 12:46

caption=Andreas Lund

Andreas Lund

Innhaldsliste

<div style="float: right;">  HER KJEM BILETE  <p align="center">  HER KJEM TEKTSTEN  </p></div>

Innledning

Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet.

Spørsmålene som stilles og drøftes er hva slags aktiviteter elevene deltar i, og samhandlingen mellom individuelle og kollektive praksiser. Her settes skolen tradisjonelle individuelle fokus (eksamen, karakterer) opp mot det økende behovet for å fungere i kollektivt arbeid og kunnskapsproduksjon.

Begrepsmessige presiseringer

Noen begrep som er viktige vil være:

Nettverk

Kollektive prosesser


IKT i språkundervisningen

Frå slutten av 1990-talet er internett vorte viktigar i undervisninga. I språkundervisninga kan fremmendspråklige sider nyttast.

Et sosiokulturelt perspektiv

Wiki vs. LMS

I ein Wiki blir alt lagt direkte ut på internett. Enkeltpersonar kan sabotere prosjekt. Kommunikasjonen her går både fra Lærar til elev, fra elev til lærar men og direkte fra elev til elev. I eit LMS er det læraren som bestemmer strukturen til ei kvar tid. Læraren har og muligheta til å sensurere innhaldet. Kommunikasjonen her er først og fremst basert på elev - lærar - elev.

Wiki kontra LMS

WIKI - kollektiv kompetanse

Kontekst, emperi og metode

  • Elevene benytter Mediawiki og arbeider dels i basisgrupper, dels i flyktige konsellasjoner i forbindelse med en rekke prosjektarbeider
  • Kollektive praksiser oppstår over tid og må utvikles over et tidsforløp
  • Læreren er vant med LMS, men ikkje med Wiki

Data er

  • Lydopptak
  • Videoopptak i forbindelse med et prosjektarbeid
  • Skriftlig respons fra 27 elever

Interaksjoner

Diskusjon og konlusjon

Personlege verktøy