Wiki i klasserommet

Frå Aorwiki

(Skilnad mellom versjonar)
Gå til: navigering, søk
Line 1: Line 1:
-
<div style="float: right;">[[Fil:andreas_lund.png]]</div>
+
<div style="float: right;">[[Fil:andrea.png]]</div>
==Innledning==
==Innledning==
Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet.
Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet.

Versjonen frå 11. mars 2010 kl. 12:17

Fil:andrea.png

Innhaldsliste

Innledning

Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet.

Spørsmålene som stilles og drøftes er hva slags aktiviteter elevene deltar i, og samhandlingen mellom individuelle og kollektive praksiser. Her settes skolen tradisjonelle individuelle fokus (eksamen, karakterer) opp mot det økende behovet for å fungere i kollektivt arbeid og kunnskapsproduksjon.

Begrepsmessige presiseringer

Noen begrep som er viktige vil være:

Nettverk

Kollektive prosesser


IKT i språkundervisningen

Frå slutten av 1990-talet er internett vorte viktigar i undervisninga. I språkundervisninga kan fremmendspråklige sider nyttast.

Et sosiokulturelt perspektiv

WIKI - kollektiv kompetanse

Kontekst, emperi og metode

Interaksjoner

Diskusjon og konlusjon

Personlege verktøy