Hjelp:Formatering

Frå Aorwiki

Versjonen frå 8. januar 2010 kl. 14:56 av Carl-ric (Diskusjon | bidrag)
(skil) ←Eldre versjon | Noverande versjon (skil) | Nyare versjon→ (skil)
Gå til: navigering, søk
Denne sida er ei oversetjing av manual for formatering på Mediawiki

Du kan formatere teksten din med wikikode. Denne består av normale teikn som hermetegn, fnuttar eller likheitsteikn og har ein spesiell funksjon i wikien som kan avhenge av deira posisjon. Til dømes, for å formatere eit ord i kursiv må du omslutte det i to fnuttar som ''dette''.


Innhaldsliste

Kode for å formatere tekst

Beskriving Du skriver Du får
Formatering i teksten – brukast overalt
Kursiv tekst ''kursiv'' kursiv
Utheva tekst '''utheva''' utheva
Utheva og kursiv tekst '''''utheva og kursiv''''' utheva og kursiv
Slå av wikikode <nowiki>ingen ''markup''</nowiki> ingen ''markup''
Formatering av seksjoner – Berre i starten på ei linje
Overskrifter av ulik type
=level 1=
==level 2==
===level 3===
====level 4====
=====level 5=====
======level 6======

En artikkel med meir enn fire overskrifter vil automatisk lage ein Innhaldsliste (TOC).

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Vassrett linje ----
Punktliste
* ein
* to
* tre
** tre komma ein
** tre komma to

Innsetting av ein blank linje vil avslutte den første lista og starte ein ny.

 • ein
 • to
 • tre
  • tre komma ein
  • tre komma to
Nummerert list
# ein
# to<br />bruke fleire linjer<br />avsluttar ikkje nummereringa
# tre
## tre komma ein
## tre komma to
 1. ein
 2. to
  bruke fleire linjer
  avsluttar ikkje nummereringa
 3. tre
  1. tre komma ein
  2. tre komma to
Definisjonsliste
;item 1
: definisjon 1
;item 2
: definisjon 2-1
: definisjon 2-2
item 1
definisjon 1
item 2
definisjon 2-1
definisjon 2-2
Tilpasse definisjon til innrykka tekst
: Enkelt innrykk
:: Dobbelt innrykk
::::: Mange innrykk

Denne metoden kan vere kontroversiell med hensyn til universell utforming.

Enkelt innrykk
Dobbelt innrykk
Mange innrykk
Blanding av ulike typar liste
# ein
# to
#* to komma ein
#* to komma to
# tre
#; tre item ein
#: tre def ein
# fire
#: fire def ein
#: Dette ser heller ut som forsettinga av # fire
#: og vert ofte nytta i staden for <br />
# fem
## fem sub 1
### fem sub 1 sub 1
## fem sub 2

;item 1
:* definisjon 1-1
:* definisjon 1-2
:
;item 2
:# definisjon 2-1
:# definisjon 2-2

Bruken av #: og *: for å starte ein ny linje kan og vere kontroversiell.

 1. # ein
 2. to
  • to komma ein
  • to komma to
 3. tre
  tre item ein
  tre def ein
 4. fire
  fire def ein
  Dette ser heller ut som forsettinga av # fire
  og vert ofte nytta i staden for
 5. fem
  1. fem sub 1
   1. fem sub 1 sub 1
  2. fem sub 2
item 1
 • definisjon 1-1
 • definisjon 1-2
item 2
 1. definisjon 2-1
 2. definisjon 2-2
Preformatert tekst
 preformatert tekst vert laga med
 eit '''mellomrom''' i 
 ''byrjinga'' av linja

Slik vil preformateringa kun gjelde seksjonsformatering og formatering inne i teksten vil framleis fungere.

preformatert tekst vert laga med
eit mellomrom i 
byrjinga av linja

Avsnitt

MediaWiki ser vanligvis bort frå ny linje. For å starte eit nytt avsnitt, lat det vere ein tom linje. Du kan tvinge fram linjeskift i eit avsnitt ved å bruke HTML taggen <br />.

HTML

Nokre HTML tagger er tillatt i MediaWiki, til dømes <code>, <div>, <span> og <font>. Desse vil verke alle stader du legg dei inn.

Beskriving Du skriver Du får
Gjennomstreking <del>Gjennomstreking</del> or <s>Gjennomstreking</s> Gjennomstreking
Tekst med lik avstand mellom teikna <tt>Tekst med lik avstand</tt> or <code>source code</code> Tekst med lik avstand
Blockquotes

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text <blockquote> quote quote quote quote quote quote </blockquote> text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
quote quote quote quote quote quote
text text text text text text text text text text text text
Kommentar <!-- Dette er en kommentar -->

Tekst som berre synast i editor modus.

All tekst er preformatert

<pre>på denne måten er all wikikode '''ignorert'''.</pre>

på denne måten er all kode '''ignorert'''.
Spesial preformatert tekst

<pre style="CSS text">På denne måten blir all wikikode '''ignorert''' og formatert med ein CSS tekst</pre>

 på denne måte vert til dømes, all '''ignorert''' kode tatt med i berekninga av tekstboksen, og det vert automatisk lagt til linjeskift i den.

Anna formatering

I tillegg til dei formateringstipsa som er vist her kan du sjå

Personlege verktøy