Hjelp:Bilete

Frå Aorwiki

Versjonen frå 8. januar 2010 kl. 14:52 av Carl-ric (Diskusjon | bidrag)
(skil) ←Eldre versjon | Noverande versjon (skil) | Nyare versjon→ (skil)
Gå til: navigering, søk
Denne sida er ein oversetjing av deler av bilete manualen på Mediawiki

Denne sida forklarar bilete syntaksen når ein redigerar wikien. Du og andre brukarar må vanlegvis laste opp eit bilete før det kan brukast på ei side.


Innhaldsliste

Syntaks

Den fulle syntaksen for å vise eit bilete er:

 [[File:{fil_namn}|{val}]]

Der val kan vere ingen eller fleir av følgande delt med pipes (|):

 • border, frame, thumb, or frameless: Kontrollerar korleis bilete vert formatert
 • left, right, center, none: Kontrollerar korleis bilete vert plassert i forhold til teksten.
 • baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom: Kontrollerar den vertikale plasseringa av bilete i forhold til teksten
 • {width} px: Endrar bredden til bildet til gitt antall pikslar
 • {width}x{height}px: Endrar bilete til gitt antall pikslar i bredda og i høgde; Det er mogeleg å kun oppgi høgda ved å skrive x{height}px
  • Merk at bilete alltid vi behalde forholdet mellom bredde og høgde.
 • link={destinasjon}: Gjer lenkje til ein vilkårleg tittel, URL eller til ingen stad
  • link= : Vil vise eit bilete utan lenkje, e.g. [[File:Example.jpg|20px|link=Help:Images]].
  • Merk at link kan ikkje verte brukt i samanheng med thumb sidan thumb alltid er meint å lenkje til ein større versjon av bilete. I tillegg kan ikkje, link verte brukt saman med frame.
 • alt={alternativ tekst}: For å endre alternativ tekst (alt="") til eit bilete
 • Spesial tilfelle:
  • page=1: Viser spesifisert side på ein djvu eller pdf fil

Desse vala kan vert gitt i ein vilken som helst rekkefølge. Om nokon av dei vala er i konflikt med kvarandre vil det siste valet bli gjeldande, untatt for formaterings vala, der dei har prioritert orden: frame, thumb, og frameless og/eller border.

Om eit gitt val ikkje matcher nokon av vala vert det antatt at det er ein caption tekst. Caption tekst kan innhalde wiki lenkjer og anna formatering. Om ikkje caption tekst vert oppgitt vert ein caption automatisk laga som viser filnamnet; For å fullstendig fjerne caption, sett inn <span title=""></span>. Til dømes, [[File:Example.jpg|20px|<span title=""></span>]].

Formatering av bilete

Sjå Mediawiki for ein tabell som syner dei ulike formateringsmoglegheitane for bilete.

Plassering av bilete

Sjå Mediawiki for ein tabell som syner dei ulike plasseringsmoglegheitane for bilete.

Vertikal plassering

text text [[File:Example.jpg|20px]]
text text [[File:Example.jpg|20px|baseline]]
text text [[File:Example.jpg|20px|sub]]
text text [[File:Example.jpg|20px|super]]
text text [[File:Example.jpg|20px|text-top]]
text text [[File:Example.jpg|20px|middle]]
text text [[File:Example.jpg|20px|bottom]]
text text [[File:Example.jpg|20px|text-bottom]]

resulterar i (teksten er understreka for å klarare syne resultatet)

text text text text text text text text text text text text text text text text


Stoppe tekstflyten

Nokon gonger er det ønskeleg å stoppe teksten frå å flyte rundt eit bilete. Avhengig av nettlesaren og skjermoppløysing, kan tekstflyt på høgre side av eit bilete få sekjonsoverskifta (til dømes, == En overskrift ==) til å kome til syne til høgre for bilete i staden for under det (som forventa). Tekstflyten kan verte stoppa ved å plassere <br style="clear: both" /> før teksten som skal starte etter biletet.

Biletegalleri

Det er enkelt å lage eit galleri av berre thumbnailer (ikkje andre bilete) med <gallery> taggen. Syntaksen er:

<gallery>
File:Image Name.ext|caption
File:Image Name.ext|caption
{...}
</gallery>

Merk at bilete koden ikkje er omslutta av hakeparantesar når den er omslutta av gallery taggen.

Caption er valfritt og kan innhalde wikilenkjer og anna formattering.

Til dømes:

<gallery>
File:Example.jpg|Item 1
File:Example.jpg|en lenkje til [[Hjelp:Innhald]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg| ''kursiv caption''
File:Example.jpg|på side "{{PAGENAME}}"
</gallery>

er formatert som:

Parameters

Gallery taggen kan ha fleire parameter:

<gallery {parameters}>
{images}
</gallery>
 • caption={caption}: setter caption på galleriet.
 • widths={width}px: setter bredden på bileta. Merk fleirtal i, widths
 • heights={heights}px: setter (maks) høgd på bileta.
 • perrow={integer}: setter antal bilete per rad.

Example:

Coding:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="sunflowers are groovy">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Result:

Links

Lenkje til side med beskriving av bilete

Om du setter et kolon (:) før Fil: vil ikkje bilete syne på sida, men det vert oppretta ei lenkje til ei side med beskriving av biletet.

[[:Fil:Example.jpg]]
[[:Fil:Example.jpg|Sunflowers]]

resulterar i:

Fil:Example.jpg
Sunflowers

Lenkje til ei anna side

Dette vil lage ei 150px breit bilete med lenkje til Hovudside:

[[File:Wiki.png|50px|link=Hovudside]]

Lenkje direkte til ein fil

Du kan bruke “Media” til å lenke rett til ein fil utan å kome til beskrivinga.

[[Media:Example.jpg]]
[[Media:Example.jpg}}|Sunflowers]]

resulterar i:

Media:Example.jpg Sunflowers

Filar på andre nettstader

Du kan lenkje direkte til ein ekstern fil på nettet ved å bruke same syntaks som når du lenkjer til eksterne nettsider.

[http://url.for/some/image.png]

Eller med annan tekst:

[http://url.for/some/image.png alternativ tekst]
Personlege verktøy