Aorwiki:Aktuelt

Frå Aorwiki

(Skilnad mellom versjonar)
Gå til: navigering, søk
(Oppretta sida med «'''Personlig salg''' Mange varer og tjenester er avhengige av personlig kontakt mellom kjøper og selger. Denne prosessen kan være avgjørende for om bedriften vil overleve e…»)
Line 14: Line 14:
Utøverene er mer profesjonelle enn tidligere, har bedre formell bakgrunn, og de blir stadig dyktigere i forhandlinger.
Utøverene er mer profesjonelle enn tidligere, har bedre formell bakgrunn, og de blir stadig dyktigere i forhandlinger.
-
'''Seljarens ulike roller:'''
+
 
 +
'''Selgerens ulike roller:'''
Mancrieff (1986) har utarbeidet en liste over fem ulike roller som en selger kan han. Her har vi gjengitt noen punkter basert på denne listen:
Mancrieff (1986) har utarbeidet en liste over fem ulike roller som en selger kan han. Her har vi gjengitt noen punkter basert på denne listen:
* ''Misjonær''
* ''Misjonær''

Versjonen frå 10. mars 2011 kl. 12:31

Personlig salg

Mange varer og tjenester er avhengige av personlig kontakt mellom kjøper og selger. Denne prosessen kan være avgjørende for om bedriften vil overleve eller ikke. Kvaliteten på salgsfunksjonens betydning som konkurransemiddel vil i fremtiden øke, mest sannsynlig.

  • Større likhet mellom varer og tjenester

Konkurerende varer og tjenester tenderer mer og mer mot å bli like. Ofte er det bare merket eller produsentens navn som skiller de fra hverandre, for de bruker de samme råmaterialene, maskiner, arbeidskraft og økende knowhow. Mange innovasjoner blir også etterliknet.

  • Priser

vil ha lett for å ligge på samme nivå som ytelsen. Om en produsent kommer med et nytt produkt og setter prisen høyt, vil etter kort tid konkurenter komme med ett lignende produkt, men til en lavere pris. Dette fører til at den opprinlige produsenten og konkurentene må finne en stabil pris.

  • Konsentrasjon

Internasjonale selskap etablerer seg ofte i forskjellige land og bidrar til å styre utviklingen. Det samme gjelder sammenslåing av færre og større enheter. Konsekvensen er mer integrerte innkjøp.

  • Økende makt i innkjøpsfunksjonen

er ett resultat av økt konsentrasjon. Dette gjelder spesielt for distrubisjonsleddet, f.eks. detaljist- og grossistorganiserte kjeder, har ført til sentraliserte kjøp med forhandlinger på høyt nivå.

  • Kvalifiserte kjøpere

Utøverene er mer profesjonelle enn tidligere, har bedre formell bakgrunn, og de blir stadig dyktigere i forhandlinger.


Selgerens ulike roller: Mancrieff (1986) har utarbeidet en liste over fem ulike roller som en selger kan han. Her har vi gjengitt noen punkter basert på denne listen:

  • Misjonær

Rollen er å bygge opp goodwill ovenfor bedriftens varer og tjenester gjennom å overbringe informasjon og å utføre assistanse. Misjonæren tar sjeldent opp ordrer på egen hånd. Eksempel på ein misjonær kan være ansatte eksperter hos en importør som demonstrerer ski i en sportsforretning.

  • Salgsservice

Hjelpe til på salgsplassen ved å plassere varer og rydde i hyller for oppdragsgivers produkter. Desse kalles ofte for "produktplasserere" i Norge.

  • Selger

Den klassiske selgerrollen fokuserer på å overbringe informasjon om produktene som bedriften leverer, og selgeren sørger for å løse problem og å oppfylle kundens behov.

  • Ordremottaker

Utfører rutiner i form av bestillinger og leveringer. Denne gruppen har utbredt direkte kontakt med kundene og er den gruppen som første omgang skal sørge for at riktig produkt blir levert til kunden i riktig tid.

  • Instutisjonsselger

Rollen har til hensikt å vere bedriftens bindeledd ut til større bedrifter eller organisasjoner. Målet er at aktiviteten skal ende opp med en ordre.

Personlege verktøy