Bedriftsmarknaden

Frå Aorwiki

Gå til: navigering, søk

Bedriftsmarkedet

Bedriftsmarkedet består av varer og tjenester som er bestemt for produksjon, viderebehandling eller videresalg. Kjøpsmotivet er her forretningsbetont, og det er vanlig å dele dette markedet opp i produksjonsvarer, institusjonsvarer og mellomhandler markedet. Internasjonalt kalles dette markedet «business-to-business»[[1]].

Bedriftskjøp er anskaffelser i forbindelse med forretningsdrift i videste betydning. Det er alt fra varer som inngår i produksjonen (råvarer, halvferdige produkter, maskiner osv), mer permant produksjonsutstyr, tjenester som blir kjøpt inn (feks ad hoc), samt all hjelpemateriell av ulikt slag som er nødvendig for fortsatt drift.

Bedriftsmarkedet skiller seg fra forbrukermarkedet på flere ulike måter. Med bedriftsmarked mener vi ett marked hvor varer eller tjenester skal selges til bedrifter og ikke enkelt kunder. Dette medfører at etterspørselen etter produsentvarer eller tjenester er avledet, dvs at etterspørselen er avhengig av etterspørselen til de ferdige produktene som produsentvarene eller tjenestene benyttes til.

Fil:Bedriftsmarkedet.gif‎

Feks en produsent av båtpropeller vil være i stor grad avhengig av hvor mange båter bedriftens kunder klarer å selge. Båtpropell produsenten har i liten grad mulighet til å påvirke markedet til å kjøpe propeller, ettersom etterspørselen etter propeller varierer etter hvor mange nye båter som blir solgt, samt hvor mange som trenger en ny propell ved evt reprasjon.

På bedriftsmarkedet er det vanskelig å øke etterspørselen etter produkter, som vi var inne på over, her gjelder det derimot å beholde eller øke sin egen markedsandel av eksisterende kunder. Det forekommer imidlertid at produsenter som er på bedriftsmarkedet, prøver å påvirke det endelige marked, dvs sine kunders marked, med ulike virkemiddel fra markedsføringen (feks ulike kampanjer osv...). Ved hjelp av dette ønsker man å «hjelpe» sine kunder til å oppnå høyere omsetning, dvs samtidig øke sin egen omsetning. Det er også en mulighet for å oppnå bedre priser ettersom etterspørselen har økt.

Etterspørsel og konjunktur

Ettersom etterspørselen i bedriftsmarkedet er avledet får man økonomiske svingninger i dette markedet som i alle andre markeder. Når forbrukermarkedet svinger (konjunktursvingninger) vil dette påvirke bedriftsmarkedet ettersom bedriftene enten etterspør mer eller mindre av varer å tjenester. Etterspørselen av bedriftsvarer vil ofte svinge sterkere enn etterspørselen til forbrukervarer. Dette hører sammen med at bedrifter gjerne utsetter bestillingene av kapitalkrevende produksjonsmidler under lavkonjunktur. En leverandør av investeringsvarer vil da ofte oppleve konjuktursvingene i enda høyere grad.

Bedriftsmarkedet kontra forbrukermarkedet har en viktig forskjell mellom seg, antall kunder å forholde seg til. Forbrukerprodukter er ofte standardisert og blir solgt til ett betydelig antall kunder over store geografiske omeråder. Kommunikasjon mellom forbruker og produsent er forholdsvis sjeldent og det er produktet som må selge seg selv (samt markedsføringen). Bedriftsmarkedet er preget av få kunder sammenlignet med forbrukermarkedet, ofte er de også sterkt konsentrert geografisk. Mange bedrifter har spesialsert seg så dypt at de bare har en kunde (skal man ha flere kunder må man i slike sammenhenger ta sikte på utlandet og eksport). I offshoresektoren i Norge er det mange bedrifter som bare har en kunde, Statoil. Da sier det seg selv at aktivitetsnivået i disse bedriftene avhenger sterkt av det relevante aktivitetsnivået i Statoil. Jo mer spesialiserte produkter man produserer, jo færre kunder har man i teorien.

Markedskommunikasjonen på bedriftsmarkedet er preget av direkte kontakt. Det er mange grunner til at dette er viktig i bedriftsmarkedet. Mange produkter blir levert etter bestilling, etter kundens spesifikasjoner, da er det viktig med god kommunikasjon om begge parter skal bli fornøyd. Ulike service avtaler og rabatter på store kvanta er også ulike elementer som krever direkte kontakt. Man kan si at i bedriftsmarkedet knytter man tettere bånd med sine samarbeidspartnere/kunder for å oppnå bedre avtaler dermed høyere overskudd, mens i forbrukermarkedet er det lite rom for diskutering av pris på produkter og tjenester samt modifisering av produkter etter egne spesifikasjoner. I forbrukermarkedet har man ett visst antall ulike varer med ulik etterspørsel, om man vil kjøpe en vare til markedspris er opp til hver enkelt. Forskjellen mellom markedene er at man kan lettere påvirke de ulike forholdene i bedriftsmarkedet enn i forbrukermarkedet hvor man som oftest bare har ett valg, kjøpe eller ikke kjøpe.


Relaterte lenkjer: Kundeåtferd - Bedriftsmarknaden og Sentrale omgrep

Personlege verktøy